PŘEKLADY

Neznalost španělštiny pro vás nemusí být problém. Přeložím vám texty do češtiny i do španělštiny. 

KOREKTURY

Upravím vaše texty v češtině, aby byly čtivé a srozumitelné a také bez zbytečných překlepů a chyb. 

Mgr. Tereza Picková

Hispanistka, překladatelka španělštiny a korektorka češtiny. 

Vystudovala jsem hispanistiku na FF UK a překladům se věnuji už asi 7 let. 

Zatím překládám především ze španělštiny, časem snad přibyde i angličtina. 

Specializuji se na gastronomii,  marketing, ekonomiku a na technická témata. 

Tereza